ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ 2016-2017, με την Κωνσταντίνα ΒλαχοπούλουΣεμινάρια - Μαθήματα, 2016 - 2017

Με την Κωνσταντίνα Βλαχοπούλου
          

 Παρουσίαση Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

(εκπαιδευτικό έτος 2016-2017), Τετάρτη 21 Σεπτεμβρίου, στις 19.00 μ.μ       
    ΄΄ Έναρξη Μαθημάτων Συνδυαστικής Αστρολογίας΄΄ :

Τρίτη 4 Οκτωβρίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ:


΄΄Περιήγηση στον Αστρολογικό Χάρτη΄΄ :

Παρασκευή 7 Οκτωβρίου, στις 19.00 – 21.00 μ.μ

΄΄Βασικά Κλειδιά Ερμηνείας΄΄: 

Παρασκευή 4 Νοεμβρίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ
΄΄Βασικά Συστήματα Πρόβλεψης΄΄: 

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ


΄΄Επιλογή Κατάλληλου Χρόνου΄΄: 

Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ


΄΄Αναγνωρίζοντας τις Κατάλληλες Ευκαιρίες΄΄: 

Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ


΄΄Σχέσεις - Συνεργασίες΄΄: 

Παρασκευή 3 Μαρτίου στις 19.00- 21.00 μ.μ
΄΄Κατακτώντας τους Στόχους μας΄΄: 

Παρασκευή 7 Απριλίου, στις 19.00- 21.00 μ.μ


΄΄Δημιουργικά Ταλέντα και τρόπος Εφαρμογής τους΄΄: 

Παρασκευή 5 Μαΐου, στις 19.00- 21.00 μ.μ
*Δηλώστε τη συμμετοχή σας στο: 694 9898 709 ή στοΣύμβουλος Ολιστικής & Συνδυαστικής Αστρολογίας,